Ammattitaitoista apua rikosasioihin

Lakiasiat Ojalehto avustaa sinua kun tarvitset apua rikosoikeudellisissa asioissa. Olet voinut joutua rikoksen uhriksi tai sinua epäillään tai syytetään rikoksesta. Rikosoikeudellinen apu voikin olla tarpeen aina esitutkinnasta oikeudenkäyntiin saakka.

Asianomistaja

Rikoksen uhri voi tarvita apua asian selvittämisessä ja vahinkojen kartoittamisessa sekä rikosilmoituksen tekemisessä. Vahingonkorvaus on asianomistajalle usein tärkein osa rikosasian käsittelyä. Avustan asianomistajaa sekä korvausvaatimusten laadinnassa että niiden esittämisessä oikeudenkäynnin aikana. Apua voi tarvita myös korvausten lopullisessa hakemisessa tai perinnässä vastapuolelta.

Rikosasian epäilty ja vastaaja

Tarjoan apua rikoksesta epäillylle rikosasian alusta saakka, lähtien esitutkinnasta. Kuulustelutilanne voi olla rikoksesta epäillylle vaikea ja hänellä onkin oikeus saada kuulusteluun avustaja.

Vastaajalla on oikeus käyttää avustajaa oikeudenkäynnissä, kun häntä syytetään rikoksesta. Rikosasian käsittelyssä esitetään erilaisia rangaistukseen ja vahingonkorvauksiin sekä kustannuksiin liittyviä vaatimuksia, joihin vastaaminen voi olla niihin tottumattomalle vaikeaa. Kokenut avustaja osaa oikeudenkäynnissä avustaa niin, että päämiehen asia tulee asianmukaisesti käsiteltyä.

 

Voit kysyä apua sekä maksuttomaan oikeudenkäyntiin että itse maksavana asiakkaana.

Lakiasiat Ojalehdon toimisto sijaitsee Tampereella, mutta avustan rikosasioiden eri vaiheissa tarvittaessa ympäri Suomen.